مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

بیمه عمر:مهم در دنیا؛ ناشناخته در ایران

ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی) رابطه مستقیمی با میزان کیفیت زندگی مردم در یک کشور دارد. در این کشورها، ضریب نفوذ بیمه بین […]