مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

بیمه عمر:مهم در دنیا؛ ناشناخته در ایران

ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی) رابطه مستقیمی با میزان کیفیت زندگی مردم در یک کشور دارد. در این کشورها، ضریب نفوذ بیمه بین […]
مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

بیمه عمر

بیمه عمر یکی از انواع بیمه اشخاص است که علاوه بر ارائه‌ پوشش‌هایی برای زمان حیات، پوشش‌های مخصوص در مقابل خطرهای فوت نیز دارد و شخص […]